Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Hỏi đáp Góc chia sẻ Login
   
   Địa chỉ: số 37 Kim M Thượng, Ba Đnh, H nội
- Các hoạt động - Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước NCS. Dương Thị Hoàng Yến

Các hoạt động

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước NCS. Dương Thị Hoàng Yến

9/8/2010 - 10:58:48 AM

(Tamly) - Ngày 15 tháng 6 năm 2010, Viện Tâm lý học đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước cho Nghiên cứu sinh Dương Thị Hoàng Yến với đề tài “Trí tuệ cảm xúc của giáo viên tiểu học” chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành – Mã số 62 31 80 05 do GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn và cố PGS.TS. Nguyễn Huy Tú hướng dẫn.
Xem hình đúng cỡ ..
Luận án được bảo vệ trước Hội đồng gồm 7 thành viên là các nhà khoa học đến từ Viện Tâm lý học; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

Luận án đã nêu lên: Trí tuệ cảm xúc (EI) là một hiện tượng tâm lý phức tạp của con người, được nghiên cứu độc lập từ năm 1990 và đang ở giai đoạn làm sáng tỏ về khái niệm, mô hình, và khả năng ứng dụng của tri thức về trí tuệ cảm xúc. Với tư cách là một năng lực trong nhân cách sư phạm, EI của giáo viên tiểu học trong hoạt động sư phạm được biểu hiện ở bốn năng lực cơ bản gồm năng lực nhận ra xúc cảm hiện có và hiểu sự phát triển của xúc cảm bản thân và học sinh, năng lực sử dụng xúc cảm để kích thích tư duy của mình và của người khác, năng lực quản lý được xúc cảm của bản thân, học sinh và các lực lượng giáo dục trong quá trình giáo dục trẻ, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong hoạt động sư phạm.

Kết quả nghiên cứu thực tiễn đã cho thấy giáo viên tiểu học có năng lực hiểu xúc cảm của học sinh và cha mẹ học sinh, sử dụng xúc cảm để thúc đẩy tư duy trong quan hệ với cha mẹ học sinh, với đồng nghiệp, năng lực liên hệ cảm giác vào trong xúc cảm, giải thích sự thay đổi xúc cảm, giải quyết vấn đề cụ thể và khá phát triển, nhưng năng lực xem xét vấn đề đa chiều, năng lực sử dụng xúc cảm để thúc đẩy tư duy của học sinh, năng lực quản lý xúc cảm bản thân, quản lý xúc cảm người khác còn hạn chế.

EI của giáo viên tiểu học có tương quan thuận với hoạt động sư phạm của họ. Theo quan điểm tiếp cận đa diện, hiệu quả hoạt động sư phạm của giáo viên tiểu học hiện nay chưa cao, thể hiện ở đánh giá của nhóm xã hội - nghề nghiệp, ở sản phẩm hoạt động sư phạm như một số kỹ năng xã hội của học sinh tiểu học, biểu hiện EI của học sinh do họ trực tiếp dạy học và giáo dục.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới EI của giáo viên tiểu học như tuổi đời, tuổi nghề, kiểu giáo dục gia đình, nhận thức về vai trò của EI đối với hoạt động sư phạm của họ. Ngoài ra, hoạt động sư phạm của giáo viên tiểu học cũng chịu ảnh hưởng của một số yếu tố như mức độ hài lòng đối với cuộc sống, với điều kiện làm việc, thu nhập và quan hệ đồng nghiệp của họ.

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho phép rút ra kết luận rằng việc sử dụng các biện pháp tác động tâm lý theo các con đường tác động khác nhau trong nhà trường tiểu học được tổ chức thành cộng đồng giáo dục EI là có hiệu quả trong việc nâng cao EI của giáo viên tiểu học, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sư phạm của họ.

Sau khi nghe NCS trình bày, Hội đồng chấm luận án đã có những ý kiến đóng góp để nghiên cứu sinh hoàn thiện luận án. Theo đánh giá của Hội đồng thì đây là một công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn rõ rệt, có giá trị khoa học, độ tin cậy và tính ứng dụng thiết thực. Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo giáo viên tiểu học, nâng cao chất lượng giáo dục - dạy học của giáo viên tiểu học.

Luận án được đánh giá cao.

 
Thanh Thuỷ
 

kiến của bạn

Ch : Bạn cần đăng nhập để gửi bi. Nếu bạn đ đăng k Thnh vin rồi xin mời Đăng nhập sử dụng User ID v mật khẩu đ đăng k. Nếu qun mật khẩu xin vui lng vo đy. Nếu bạn chưa l thnh vin, hy Đăng k một ti khoản tại đy.
Tựa đề (*)
Nội dung (*)
 
           

Về trước  

Các bi viết khác:
 • Giáo dục giao tiếp ứng xử tại Cung Thiếu nhi Hà Nội
 • Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2010
 • Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước NCS. Ngô Xuân Điệp
 • Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước NCS. Lê Nam Hải
 • Thống kê đề tài luận án tiến sĩ đã bảo vệ năm 2009
 • Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước - NCS Dương Thị kim Oanh
 • Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước NCS. Nguyễn Thị Vân Thanh
 • Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước NCS. Phạm Thị Tuyết
 • Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước NCS. Nguyễn Thị Mai Lan
 • Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước NCS. Vũ Ngọc Hà
 • Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước
 • Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước
 • Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện Tâm lý học
 • Hợp tác nghiên cứu tại Nhật Bản
 • Bảo vệ thành công đề tài cấp Nhà nước
 •  
  User ID:    
  Password:

   

   
  Đăng k thnh vin? Qun mật khẩu?

  Chi tiết