Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Hỏi đáp Góc chia sẻ Login
   
   Địa chỉ: số 37 Kim M Thượng, Ba Đnh, H nội
- Trong nước - Khái niệm đạo đức môi trường

Trong nước

Khái niệm đạo đức môi trường

25/8/2010 - 10:40:59 AM

(Tamly) – Nhận thức mới về môi trường là cơ sở để ra đời lĩnh vực mới, một cách ứng xử mới đối với môi trường - Lĩnh vực đạo đức môi trường. Vậy đạo đức môi trường là gì?
Xem hình đúng cỡ ..
Theo quan điểm truyền thống thì con người trung tâm, là thượng đẳng, là nguồn gốc của mọi giá trị, còn mọi vật chỉ có giá trị thực dụng. Do vậy, con người có toàn quyền trong việc khai thác và sử dụng tự nhiên, thống trị tự nhiên và kể cả huỷ hoại tự nhiên. Những hậu quả mà tự nhiên đem lại do con người huỷ hoại môi trường đã buộc chúng ta phải xem xét lại những quan điểm, cách nhìn nhận về tự nhiên.
 
Theo quan điểm hiện đại, quan hệ giữa con người và tự nhiên là mối quan hệ bình đẳng, hài hoà. Chúng ta thừa nhận vạn vật có giá trị nội tại, thừa nhận lợi ích của các vật thể trong tự nhiên có giá trị như lợi ích của chính mình. Có thể nói con người ngày nay đã và đang ý thức về tầm quan trọng và giá trị của môi trường một cách sâu sắc. Chúng ta nhận thấy rằng các quốc gia cần thay đổi chính sách và mô hình phát triển kinh tế để đảm bảo sự cân bằng giữa con người, xã hội và tự nhiên.
 
Nhận thức mới về môi trường là cơ sở để ra đời lĩnh vực mới, một cách ứng xử mới đối với môi trường - Lĩnh vực đạo đức môi trường. Về khái niệm đạo đức môi trường có một số quan niệm khác nhau của các tác giả nước ngoài:
 
Trong Từ điển Bách khoa thư xuất bản tại Mỹ cho rằng: Đạo đức môi trường là một bộ phận của triết học môi trường nghiên cứu mối quan hệ đạo đức giữa con người với môi trường tự nhiên. Theo quan điểm này thì đạo đức môi trường liên quan đến một số ngành khoa học như : luật học, xã hội học, kinh tế học, sinh thái học, thần học, địa lý.
 
Trong Bách khoa thư triết học Stanford cho rằng: Đạo đức môi trường là lĩnh vực nghiên cứu mối quan hệ đạo đức của con người với các giá trị và chuẩn mực đạo đức đối với môi trường.
 
Trong cuốn sách Giới thiệu về đạo đức môi trường của Ernest Partridge, Trường Đại học tổng hợp California, Mỹ (2008) cho rằng đạo đức môi trường thể hiện trách nhiệm của con người đối với việc tôn trọng đất đai, thực vật, tài nguyên, sinh vật không phải là con người.
 
Theo Baird Callicort (2008) cho rằng: Đạo đức môi trường là lĩnh vực nghiên cứu những phạm trù, những quan điểm đạo đức liên quan đến sự phát triển dân số, sự tiêu dùng tài nguyên, đảm bảo các quyền của động vật, sinh vật sống...
 
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác và của đạo đức học nói chung ta thấy khi nói đến đạo đức là nói tới các chuẩn mực của con người đối với một đối tượng nào đó.
 
Từ phân tích khái niệm đạo đức và các quan điểm của các tác giả nước ngoài ở trên ta có thể đưa ra khái niệm đạo đức môi trường như sau: Đạo đức môi trường là tổng hợp các qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình với môi trường sao cho phù hợp với lợi ích và hạnh phúc của con người, với tiến bộ xã hội và với sự phát triển môi trường một cách bền vững, thể hiện sự tôn trọng của con người đối với môi trường.
       
Đạo đức môi trường là toàn bộ những qui tắc, chuẩn mực nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người với môi trường. Từ định nghĩa về đạo đức môi trường ta thấy cần chú ý một số điểm sau :
1) Đạo đức môi trường là toàn bộ những qui tắc, chuẩn mực nhằm điều chỉnh và đánh giá hành vi, cách ứng xử của con người đối với môi trường nhằm đem lại lợi ích và hạnh phú cho con người và đảm bảo sự phát triển môi trường một cách bền vững.
 
2) Nhờ các qui tắc và chuẩn mực này mà con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình với môi trường.
 
3) Đạo đức môi trường thể hiện mối quan hệ của con người với môi trường tự nhiên (tài nguyên, đất đai, thực vật, động vật,không khí...). Đây là mối quan hệ đề cao tôn trọng và có trách nhiệm của con người đối với môi trường.
 
Như vậy, đạo đức môi trường thể hiện hành vi của con người đối với môi trường vừa mang tính bắt buộc và vừa mang tính tự giác.
 
Nó mang tính bắt buộc vì đó là những chuẩn mực và qui tắc của xã hội (những chuẩn mực dành cho mọi người). Mặt khác, môi trường liên quan đến mọi người trong cộng đồng và xã hội. Do vậy, thực hiện các chuẩn mực đối với môi trường là trách nhiệm, nghĩa vụ và lương tâm của mọi cá nhân và tổ chức xã hội. Bảo vệ rừng đầu nguồn không chỉ để bảo vệ lợi ích trực tiếp của những người sống trực tiếp trong khu vực đó (làm cho đất không bị trôi màu. giữ không khí, môi trường sinh thái trong lành, chống lở đất, lũ quét...), mà còn bảo vệ môi trường sinh thái của các khu vực khác (đảm bảo không khí trong lành, giảm lũ lụt cho miền xuôi, góp phần phát triển bền vững của khu vực và đất nước...).
 
Nó mang tính tự giác vì ở đây khi cá nhân và cộng đồng thực hiện các qui tắc và chuẩn mực đối với môi trường do bị thôi thúc của lương tâm, do tự ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với môi trường. Họ nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường vì cuộc sống của mình, của cộng đồng và xã hội. Đây là sự khác biệt của đạo đức môi trường với các hành vi đối với môi trường do yêu cầu của các qui chuẩn pháp luật - những hành vi đối với môi trường mang tính bắt buộc.
 
Vũ Dũng

kiến của bạn

Ch : Bạn cần đăng nhập để gửi bi. Nếu bạn đ đăng k Thnh vin rồi xin mời Đăng nhập sử dụng User ID v mật khẩu đ đăng k. Nếu qun mật khẩu xin vui lng vo đy. Nếu bạn chưa l thnh vin, hy Đăng k một ti khoản tại đy.
Tựa đề (*)
Nội dung (*)
 
           

Về trước  

Các bi viết khác:
 • Khái niệm đạo đức và một số phạm trù cơ bản
 • Những thay đổi trong nhu cầu về chi tiêu của người nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp
 • Đánh giá nhu cầu đào tạo nghề
 • Vấn đề ngân sách chung trong hộ gia đình
 • Tự kỷ ở trẻ em có phải do nuôi dạy?
 • Cảm giác bất an
 • Giáo dục động cơ, thái độ học tập: Phải lắm công phu
 • Chế ngự cảm xúc - Nghệ thuật trấn an
 • Quan hệ bố mẹ với con cái ở tuổi vị thành niên
 • Đo lường trí tuệ cảm xúc
 • Ứng xử trong tình huống nhạy cảm liên quan đến việc làm ngoài xã hội: Một biểu hiện bất bình đẳng giới
 • Bất bình đẳng giới thể hiện trong vai trò của người quyết định hay thực hiện các công việc khác nhau của gia đình
 • Bất bình đẳng giới thể hiện trong tình huống khi người phụ nữ bận quá nhiều việc xã hội
 • Trong gia đình Việt Nam, ai là người nghỉ việc xã hội để lo việc gia đình nhiều hơn?
 • Ứng xử của con cái trưởng thành đối với việc giáo dục con trẻ của ông bà
 •  
  User ID:    
  Password:

   

   
  Đăng k thnh vin? Qun mật khẩu?

  Chi tiết